IMPRUMUT OCAZIONAL

Împrumuturile ocazionale se clasifică în următoarele tipuri:

  • Imprumuturi ocazionale iniţiale
  • Imprumuturi suplimentare
  • Imprumuturi de refinanţare
  • Imprumuturi speciale

Termeni:

  • Suma maximă : este condiționată de venitul membrului CAR
  • Termenul de rambursare: între o lună și 60 luni
  • Garanții: fondul social sau un girant

Imprumuturile ocazionale iniţiale

În această categorie se încadrează împrumuturile acordate la forma de activitate B membrilor C.A.R. care nu au un alt împrumut ocazional contractat de la C.A.R. Petrila

Imprumuturile suplimetare

În această categorie se încadrează împrumuturile acordate la forma de activitate B membrilor C.A.R. care au contractat deja un împrumut ocazional.

Imprumuturile de refinanţare

În această categorie se încadrează împrumuturile acordate la forma de activitate B membrilor C.A.R. pentru a achita un alt împrumut ocazional contractat până la acea dată.

Imprumuturile speciale

În această categorie se încadrează împrumuturile acordate la forma de activitate B membrilor C.A.R. pentru cumpărarea sau construcţia unei locuinţe sau a unei case de vacanţă, pentru modernizarea sau extinderea unui imobil, pentru achiziţia unui teren, a unui autoturism ş.a.

Comisioanele de lucru și penalizările:

- Comisionul de rambursare anticipată:

Împrumutul va putea fi rambursat şi înainte de scadenţă, dobânda recalculându-se numai pentru perioada de deţinere a sumelor împrumutate. Comisionul de rambursare anticipată conform prevederilor legale este de:

  • 1% din suma rambursată anticipat, dacă perioada dintre momentul rambursării anticipate şi momentul încheierii contractului este mai mare de un an;
  • 0,5% din suma rambursată anticipat, dacă perioada dintre momentul rambursării anticipate şi momentul încheierii contractului este mai mică de un an;

Comisionul de rambursare anticipată se va calcula la împrumuturile cu termen de rambursare de peste 3 luni.

- Dobânda pentru întârziere (penalizarea)

În cazul neachitării la scadenţă a ratelor contractuale, C.A.R. este îndreptăţită să recalculeze dobânda în funcţie de timpul suplimentar în care BENEFICIARUL a deţinut suma împrumutată şi să aplice o dobândă pentru întârziere de 12% pe an calculată la suma restantă, care se adaugă la dobânda curentă pentru împrumuturile ocazionale

EXEMPLU

Dacă se împrumută o sumă de 10.000 lei, platibilă în 36 de rate lunare (la o dată fixă aleasă de împrumutat), rata medie lunara va fi de 334 lei, Suma totală calculată a dobânzii este 2.024,51 lei Totalul sumei de rambursat format din suma împrumutată plus dobânda totală de plătit este de 12.024,51 lei.

Dacă se împrumută o sumă de 5.000 lei, platibilă în 36 de rate lunare (la o dată fixă aleasă de împrumutat), rata medie lunara va fi de 167 lei, Suma totală calculată a dobânzii este 1.012,23 lei Totalul sumei de rambursat format din suma împrumutată plus dobânda totală de plătit este de 6.012,23 lei.