BONIFICAREA FONDULUI SOCIAL

CAR PETRILA acordă dobândă la fondurile sociale ale membrilor potrivit Legii 122/1996 completată şi modificată, a statutului propriu şi a procedurii speciale privind fondul social, conform următoarelor metodologii:

  • 1) La întocmirea Bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul următor se stabileşte valoarea procentuală a dobânzii ce se va acorda asupra fondurilor sociale.
  • 2) La şedinţa Consiliului director din luna decembrie se aprobă ajustările și bonusurile în funcţie de situaţia financiară a CAR.
  • 3) Capitalizarea dobânzii și a bonusurilor calculate se va efectua numai la sfârșitul anului financiar prin trecerea acestora în fondul social.