AJUTORUL DE DECES

Ajutorul de deces este un ajutor în bani, nerambursabil, acordat în caz de deces moștenitorilor sau altor persoane, în funcție de vechimea în cadrul CAR cu respectarea prevederilor Regulamentului special adoptat în cadrul CAR

IMPORTANT: fondul pentru ajutorul de deces se constituie numai prin repartizările din rezultatul financiar de la sfârșitul anului.

În funcţie de vechimea ca membru C.A.R., cuantumul individual al ajutorului de deces este de:

  • pentru vechime de 3 – 5 ani (inclusiv): 750 lei;
  • pentru vechime de 5 – 7 ani (inclusiv): 1000 lei;
  • pentru vechime de 7 – 9 ani (inclusiv): 1250 lei;>/li>
  • pentru vechime mai mare de 9 ani: 1.700 lei;

Condiţii de acordare:

  • persoana decedată să fi fost membru corect al C.A.R.;
  • solicitantul ajutorului de deces să prezinte la C.A.R.:
  • cerere pentru ajutorul de deces;
  • certificatul de deces în original al membrului C.A.R.